भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम
या उपक्रमांतर्गत खालील उपक्रमांचे नियोजन करण्यात यावे

- चळवळी व लढे स्वातंत्र्यचळवळ
- मैलाचे टप्पे - स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्वपूर्ण टप्पे
- अज्ञात नायक स्वातंत्र्यलढ्यातील अज्ञात वीरांची गाथा
- कल्पना - स्वातंत्र्य चळवळीमागील प्रेरणा

अधिक माहिती...
नावीन्यपूर्ण कल्पना
या उपक्रमांतर्गत खालील उपक्रमांचे नियोजन करण्यात यावे

- राष्ट्रीय एकात्मता जोपासणाऱ्या संकल्पना व आदर्श
- वसुधैव कुटुंबकम
- एकता आणि शांततामय वातावरण
- नाविन्यपूर्ण शोध
- नवभारत कल्पना
- सर्वांगीण विकास
- चिरंतन विकास
- राष्ट्रीय सुरक्षा
- न्याय

अधिक माहिती...
नवे संकल्प
या उपक्रमांतर्गत खालील उपक्रमांचे नियोजन करण्यात यावे

- ध्येय निश्चिती व लक्षांक
- क्षेत्रनिहाय नविन संकल्प
- शासकीय व अशासकीय संस्थांच्या सहभागातून
- विद्यार्थी, युवक, नवउद्योजक यांचा अंतर्भाव

अधिक माहिती...
अंमलबजावणी
या उपक्रमांतर्गत खालील उपक्रमांचे नियोजन करण्यात यावे

- स्वच्छ भारत अभियान
- कौशल्य विकास
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- कृषी विपणन मधील एकवाक्यता
- आत्मनिर्भर भारत
- सबका साथ सबका विकास
- स्वस्थ भारत
- आरोग्य भारत
- आत्मनिर्भर भारत
- वन नेशन वन रेशन
- डिजिटल इंडिया

अधिक माहिती...
स्वातंत्रोत्तर फलनिष्पत्ती
या उपक्रमांतर्गत खालील उपक्रमांचे नियोजन करण्यात यावे

- भारतीय युवक
- भारतीय स्त्रियांचे स्थान
- अर्थशास्त्र
- भारताची सुरक्षा
- पर्यावरण
- खेडे: भारताचा महत्वपूर्ण घटक

अधिक माहिती...